MoraviaForYou.cz - Moje przeżycia z Środkowych Moraw

Portal jest prowadzony w ramach projektu Środkowe Morawy – on-line, który jest dofinansowywanyz Regionalnego Programu Operacyjnego NUTS II Środkowe Morawy.

Program jest realizowany przez Średnie Morawy – Stowarzyszenie Ruchu Turystycznego.

Opis projektu

Podstawą projektu jest wytwarzanie dynamicznych stron internetowych zawierających ofertę produktów (istniejących i nowych), obniżek, ofert specjalnych, zwiastunów i z wykorzystaniem nowoczesnych technologii.

Dalej również:

- Tworzenie profili na portalach społecznościowych – platforma komunikacyjna, prezentacja regionu turystycznego Środkowe Morawy na wikis – internetowej platformie informacyjnej

- Tworzenie ulotek promocyjnych, motywujących odwiedzających do podróży w regiony turystyczne Środkowe Morawy, i to za pośrednictwem ich dystrybucji podczas imprez targowych i roadshow, organizowanych przez partnerów projektu – Ołomuński Urząd Wojewódzki i Agencję CzechTourism i tworzenie ulotek promocyjnych, motywujących odwiedzających i turystów do odwiedzania celów turystycznych w regionie – dystrybucja ulotek w turystycznych punktach informacyjnych i wybranych obiektach noclegowych.

- Udział w workshopach branżowych i w imprezach targowych i organizacja wyjazdów studyjnych dla dziennikarzy, touroperatorów i biur podróży (press tripy i fam tripy), dalej również ogłoszenia, reklama i konkursy (online i offline kampanie reklamowe) i produkcja przedmiotów reklamowych.

Cele projektu

Głównym celem projektu jest promocja produktów regionalnych ruchu turystycznego, znajdujących się w regionie turystycznym Środkowych Moraw, i to w celu wzrostu ilości odwiedzających w regionie.

Cele specyficzne:
- podniesienie jakości informowania odwiedzających o ofercie usług / produktów ruchu turystycznego za pomocą nowoczesnych technologii;

- wzrost interwencji potencjonalnych odwiedzających turystów;
- wzrost wartości marki danego celu podróży.

Partnerzy

Jesioniki – Towarzystwo Ruchu Turystycznego
Ołomuński Urząd Wojewódzki